Ändra textstorlek
Sök
Hem Nyheter Hishults Företagarförening vill säkra byns äldreboende

Medlemmarna i Hishults Företagarförening har för avsikt att förvärva fastigheten Granhem i Hishult. Genom förvärvet vill man säkra möjligheterna för de äldre att bo kvar i bygden även på ålderns höst och på så sätt värna Hishults framtid.

Inom kort påbörjas byggnationen av den nya skolan och Hishults Företagarförening vill nu bidra till att även de äldre får en kvalitativ och trygg tillvaro.
− Att värna Granhems framtid som äldreboende är att hålla ihop Hishult som samhälle. Att kunna erbjuda ett lägenhetsboende till de äldre är lika viktigt som att ha en fungerande skola. Vårt syfte är alltså göra Hishult till en attraktiv ort för folk att bosätta sig i, förklarar Jeanette Ahlman, ordförande i föreningen.

− Om Granhem skulle få ett annat användningsområde än det som det har idag, slår man omkull tillvaron och tryggheten för många av dem som har varit med att bygga samhället – och som ju dessutom i egenskap av skattebetalare varit med att finansiera fastigheten och den verksamhet som bedrivits där. Och det kan vi inte tillåta.

Laholms kommun har förvisso planer på att bygga äldreanpassade lägenheter intill den nya skolan i Hishult.
− Men det bör tilläggas att det faktiskt är skillnad på planer och konkreta beslut, menar Jeanette Ahlman.
− Och även om man bygger lägenheterna, ser vi ändå ett behov av att bevara Granhem i sin nuvarande form. Det behövs helt enkelt fler lägenheter i byn, konstaterar hon.

Det är alltså de mjuka värdena som föreningens medlemmar har valt att sätta i främsta rummet.
− Vi kommer inte att bedriva någon form av äldrevård. Vi vill bara ge folk möjligheten att kunna bo kvar i vår fantastiska bygd så länge de själva vill, avslutar Jeanette.