Ändra textstorlek
Sök
Hem Nyheter Hishults företagarförening vill köpa Granhem

Medlemmar i Hishults företagarförening har lämnat anbud på Granhemsfastigheten i Hishult. Man vill ta över fastigheten som ett led i föreningens ambition att utveckla bygden och för att säkra boendefrågan främst för den äldre generationen i trakten.

Hishults företagarförening bildades år 2011. Idag består föreningen av 36 medlemsföretag. Tidigare har man med stor framgång jobbat för att bereda plats för växande – och fler – företag på ortens industriområde.

Nu vill man ta nästa steg för att bidra till att utveckla Hishultsbygden, genom att förvärva den så kallade Granhemsfastigheten.
- En förutsättning för bygdens utveckling är att människor som lever och verkar här har möjlighet att hitta ett bra boende, jämsides med god kommersiell och offentlig service, förklarar företagarföreningens ordförande, Jeanette Ahlman, som också driver byns ICA-butik.

- Om Granhem skulle få ett annat användningsområde än det som det har idag, slår man omkull tillvaron och tryggheten för många av dem som har varit med att bygga samhället. Och det vill väl ingen att det ska ske, funderar Jeanette.

Företagarföreningen vill genom ett brett engagemang med många delaktiga, i bolagsform, köpa Granhem för att i centrala Hishult utveckla en attraktiv boendemiljö. Ett område där människor kan bo och mötas. Både äldre som vill flytta från sina hus och gårdar till lägenhet – för att underlätta sin vardag genom ett mer praktiskt boende med bra servicemöjligheter – men också yngre människor som av olika anledningar behöver ett ekonomiskt boendealternativ i bygden. Funderingar finns också på att bland annat skapa en samlingslokal med servering på fastigheten.

- Företagarföreningen vill ta ett större ansvar för att påverka utvecklingen av Hishults framtid och kommer att ta fram en kommersiell plattform att stå på för att kunna driva Hishults utveckling framåt, menar Jeanette.

Företagarföreningens kommersiella plattform kommer att utgöras av ett aktiebolag, Hishult Utvecklings AB (HUAB). Utgångspunkten är att projekt som startas och bedrivs inom bolaget ska vara lönsamma och komma bygden och aktieägarna till godo.
- HUAB kommer att drivas som ett kommersiellt bolag med de risker och möjligheter som en marknadsekonomi erbjuder. Dock kommer andra värden att prioriteras än att maximera vinsten. En hög grad av återinvesteringar kommer att ske i bolaget, förklarar Jeanette.
- Intresset från våra medlemmar har varit fantastiskt stort. Idag har ett 30-tal företagare tecknat sig för cirka 60 andelar i bolaget, tillägger hon.

Om köpet går igenom, finns planer på att även låta privatpersoner gå in som aktieägare.
- Det kan bli i form av en "B-aktie". Allt för att skapa ett bredare engagemang.

Dessutom väntar en upprustningsprocess på fastigheten.
- Vi kommer att renovera taktiskt och inte dra på oss allt för stora utgifter på en och samma gång. Ett prioriterat arbete är att byta ut värmeanläggningen samt att se över ventilationer och avlopp.
- Sammantaget har vi en bred kompetens i föreningens medlemmar och vi tror verkligen på att vi kommer att lyckas i vår ambition att ge bygden ett attraktivt boendealternativ, till en rimlig kostnad.

Föreningen lämnade in sitt anbud i fredags. Anbudstiden för Granhemsfastigheten går ut idag, måndag.
- Nu hoppas vi att alla håller sina tummar, att vi kommer att få köpa fastigheten och därmed få möjlighet att förverkliga våra visioner om ett levande Hishult med bra boendealternativ, ny skola, funktionellt industriområde och en fantastiskt vacker omgivning. Vi vill ha fler invånare i kommunen, det här är vårt bidrag, avslutar Jeanette Ahlman.

Mer information:
Jeanette Ahlman, tel. 0430-400 07, 073-533 85 52